Kwaliteit

Certificering VPTZ regio Uden, Veghel

2007- 2010  Certificering van de landelijke vereniging van de NOV

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de organisatie heeft VPTZ deelgenomen aan de kosteloze zelfevaluatie van de organisatie en  daar waar nodig verbeter punten aan te brengen.

Daarvoor worden 4 gebieden gebruikt:

 • Richten: heeft te maken met doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk
 • Inrichten: Heeft te maken met de plaats van het vrijwilligerswerk binnen de structuur van de organisatie. En met procedures met betrekking tot dat vrijwilligerswerk.
 • Verrichten heeft te maken met het echte werk, de uitvoering van het vrijwilligers beleid. Werven, selecteren, scholen en begeleiden van vrijwilligers. Aan de uitvoering kun je zien of de organisatie in staat is om vrijwilligers en beschikbare middelen optimaal in te zetten.
 • Herinrichten: Gaat over het evalueren van al het werk. De resultaten van het vrijwilligerswerk en de tevredenheid van de betrokkenen.

In  en in 2015 werd aan deze zelfevaluatie van de NOV  een kostenplaatje verbonden. Toen hebben we besloten het palliatief netwerk te vragen voor de toetsing van de zelfevaluatie.

In 2010 en 2015 heeft het palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel de toetsing van de zelfevaluatie van de organisatie. Gedaan en afgesloten met een certificaat

Certificering 2015 Palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel

Inleiding:

VPTZ regio Uden-Veghel vindt het belangrijk dat de organisatie en de VPTZ vrijwilligers goede kwaliteit van mantelzorgondersteuning biedt in terminale situaties. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de deskundigheid van VPTZ vrijwilligers. Vanaf 2007 laat de organisatie zich iedere 5 jaar toetsen volgens een bepaalde procedure.

Hieronder de beschrijving van het toetsingsproces op de kwaliteit van de geboden ondersteuning en de zaken die rondom deze ondersteuning geregeld zijn.

In 2010 en in 2015 is het netwerk Palliatieve zorg regio Oss-Uden-Veghel door VPTZ Uden-Veghel gevraagd te ondersteunen bij het uitvoeren van de zelfevaluatie.

Doel van de zelfevaluatie:

Door het kwaliteitsbeleid van de VPTZ organisatie regelmatig tegen het licht te houden, de stand van zaken inzichtelijk te maken en gerichte verbeterplannen op te stellen.

Proces van de zelfevaluatie

De opgestelde vragen ( 2010)  toetsen of deze opgestelde vragen nog passen in 2015

Deze vragen omvatten de volgende velden:

 • De organisatie:
 • Klanttevredenheid
 • Samenwerking en professionaliteit van de VPTZ vrijwilligers
 • Financiering
 • Evaluatie en aanvullingen van VPTZ
 • Conclusie en advies

Een visitatie commissie samen stellen

De visitatiecommissie bestond uit:

Mevrouw H. ter Braak, coördinator netwerk en visiteur
Mevrouw H. van Casteren verpleegkundige palliatieve zorg Bernhoven en visiteur
Mevrouw S. van’t Westeinde, secretaresse netwerk  en verslaglegging

Aanwezig bij de Visitatie vanuit VPTZ Uden-Veghel:
Mw N. van Hout coördinator
Mw L. Delisse, VPTZ vrijwilliger
Mw I. Aarts VPTZ vrijwilliger
Dhr A. v.d. Geijn, penningmeester

 • De vragen worden naar de VPTZ deelnemers van de visitatie gestuurd. Zij gaan onderzoeken in hoeverre VPTZ Uden-Veghel tegemoet komt aan adequate palliatieve terminale zorg
 • Zij krijgen 2 weken de tijd om deze vragen naar hun ervaringen uit de praktijk in te vullen
 • De antwoorden op de ingevulde vragen worden naar alle leden van de visitatie commissie gestuurd. Zij gaan deze antwoorden analyseren en zich voorbereiden op de visitatie die 31 maart 2015 plaats heeft gevonden.

De dag van de zelfevaluatie

De deelnemers aan deze ochtend hebben de zelfevaluatie als waardevol en positief ervaren.

Conclusie en advies

VPTZ regio Uden-Veghel is een goed georganiseerde organisatie. Er is een duidelijke structuur, taken en bevoegdheden zijn helder verdeeld en er wordt goed en zorgvuldig gecommuniceerd. Men is bereid om de eigen kwaliteit continu te beoordelen en te verbeteren. In de begeleiding en opleiding van vrijwilligers wordt veel geïnvesteerd. De van belang zijnde processen zijn goed uitgewerkt in protocollen en procedures die voor ieder inzichtelijk zijn. VPTZ Uden-Veghel werkt zowel regionaal als landelijk samen met de van belang zijnde partijen en is actief lid van het palliatief netwerk in de regio.

 

Aandachtspunten

Omdat VPTZ Uden-Veghel met goed opgeleide en zorgvuldig begeleide vrijwilligers werkt mag in de PR meer nadruk op “deskundige vrijwilligers” en vrijwilligers voor dag ondersteuning worden gelegd.

Opmerking wat betreft mail verkeer met gevoelige informatie: deze moet beveiligd verstuurd worden.

Bij inzet in AWBZ instellingen (vallen buiten de subsidieregeling) wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een belemmering zijn om een VPTZ vrijwilliger in te zetten.

De ochtend wordt afgesloten met een eenvoudige lunch.

Wij willen Hedi, Hanneke, Sandra, Ingrid, Lisette, Ad en Nellie hartelijk danken voor hun inzet en zullen de aanbevelingen ter harte nemen

Contactgegevens

VPTZ regio Uden-Veghel e.o.
Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel

Email: info@svptz.nl
Telefoon: 0413-82 03 05
Voor urgente zaken: 06-12 11 46 06

Contactgegevens

VPTZ regio Uden-Veghel e.o.
Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel

Email: info@svptz.nl
Telefoon: 0413-82 03 05
Voor urgente zaken: 06-12 11 46 06

Kwaliteit

VPTZ regio Uden-Veghel e.o. heeft vanaf 2007 een landelijke kwaliteits-onderscheiding van het NOV.

In 2015 is de kwaliteitsonderscheiding verlengd.